Kogukonna lood

Kogukonna lood

Täna toimus Montessori kooli õuel laat 4. mai 2024Autor: Merje Miller Ilmataat oli täna lahke ja Montessori kooli õuel toimunud kevadlaadal siras soe kevadine päike. Letid olid laste poolt hoolega ette valmistatud ja kauplejad ootasid suure elevusega kliente.  Juhendaja Katarina Papp selgitas, et laada eesmärk oli lastele õpetada rahaga ümberkäimist. Klassides oli juba ette harjutatud,…

Enne Montessori kooli loomist

Enne Montessori kooli loomist

Maailma mastaabist vaadatuna tundub ehk uskumatu, aga saab öelda, et Montessori haridus on Eestisse jõudnud alles viimaste aastate jooksul. 2018. a kevadel loodi lapsevanemate algatusel Eesti Montessori Ühing (EMÜ), mis asus eesmärgistatult valdkonda edendama. Algasid lapsevanematele ja õpetajatele suunatud koolitused ja loengud teadlikkuse tõstmiseks ning läbi selle loodi paljudele lastele võimalus kodus kogeda vajadustele vastavat…

Esimese Montessori klassi loomise lugu

Esimese Montessori klassi loomise lugu

Eesti Montessori Ühingu juures hakkas 2021. aasta kevadel tegutsema töögrupp, mille eesmärgiks oli koondada lapsevanemaid ja huvilisi, kes tahavad aidata Montessori kooliastet Eestis luua. Et kõigi töögrupi liikmete teadlikkust 6–12 vanuseastmest tõsta, korraldati loenguid ja kohtumisi nii Montessori spetsialistidega kui ka haridusvaldkonna tegijatega, uuriti seadusandlust ning teiste väikekoolide loomise lugusid. Ühel hetkel kasvas suuremast töögrupist…

Montessori klass ja uute laste vastuvõtt

Montessori klass ja uute laste vastuvõtt

Montessori kooliklass on liitklass, kus koos toimetavad 6–12-aastased lapsed, kellest enamus on tulnud Montessori lasteaiarühmadest või seda lähenemist pakkunud kodudest. Klassis on täielikult ettevalmistatud keskkond, mis on sisustatud Montessori õppevahenditega ja teiste tarvikutega, mis toetavad lapse iseseisvat õppimist ja uurimist kuue aasta vältel. Klassis toimetab Montessori õpetaja ehk juhendaja, kes on väljaõppinud just 6–12 vanuses…

Millest koosneb ühe Montessori kooli eelarve?

Millest koosneb ühe Montessori kooli eelarve?

Lisaks sellele, et ühel koolil tekivad igakuised tööjõukulud, kinnisvarakulud ja administratiivkulud ning et peredel tuleb arvestada õppemaksu, toiduraha ja õppetööd toetavate tegevuste kuludega, on mõned suuremahulised read meie eelarves veel, mida nimetame alginvesteeringuks. Alginvesteering nr 1: Ettevalmistatud keskkond Montessori pedagoogika üheks alustalaks on ettevalmistatud keskkond. Laps omandab teadmisi, oskusi ja kogemusi oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes…

Mida pakub Montessori kooli avamine Eesti haridusele?

Mida pakub Montessori kooli avamine Eesti haridusele?

Montessori kooliklasside avamine on väga paljude perede südamesoov, sest nii tekib  lastel võimalus omandada haridust keskkonnas, kus laps on aktiivne osaline, täiskasvanu aga arengu toetaja. Enamus lapsi, kes kooliklassi tulevad, on saanud eelnevate aastate jooksul tegutseda samadel põhimõtetel juba lasteaiarühmas – seal on toetatud nende arenemist ennastjuhtivaks õppijaks. Montessori klass on turvaline ja last täielikult…