Montessori klass ja uute laste vastuvõtt

Montessori kooliklass on liitklass, kus koos toimetavad 6–12-aastased lapsed, kellest enamus on tulnud Montessori lasteaiarühmadest või seda lähenemist pakkunud kodudest. Klassis on täielikult ettevalmistatud keskkond, mis on sisustatud Montessori õppevahenditega ja teiste tarvikutega, mis toetavad lapse iseseisvat õppimist ja uurimist kuue aasta vältel. Klassis toimetab Montessori õpetaja ehk juhendaja, kes on väljaõppinud just 6–12 vanuses lastega meetodit rakendama, kes tunneb selle vanuserühma iseloomuomadusi ja vajadusi, oskab toetada igat last individuaalselt tema õpiteel.

Loe lisaks artikleid:

Kristi Chapuis Montessori 6-12 aastastele. Laps vastutab ise oma arengu eest

Merike Safka Montessori kool – vastus paljudele küsimustele

Kadre Saar Nüüdisaegne Montessori pedagoogika ehk Mida on meil õppida 6-12- aastaste vanuseastme Montessori koolist?

Aastatepikkuse lapsevaatluskogemuse põhjal jõudis Maria Montessori veendumuseni, et iga inimene läbib oma arengus neli teineteisest selgelt eristuvat etappi. Igas staadiumis on laps või noor huvitatud eri toimingutest, mis just sel ajajärgul tema õppimist toetavad ja arenguvajadustele vastavad. Õppimine põhineb lapse enda loomulikul teadmisjanul ja meie ülesandeks on luua igal arenguetapil selline õpikeskkond, mis lapse või noore vajadustele vastab.

Etapid hõlmavad endas inimese terviklikku arengut sünnist täiskasvanueani ning jagunevad vanuserühmade kaupa 6 aastasteks perioodideks: 0-6, 6-12, 12-18 ja 18-24 eluaastat. Montessori jõudis oma elu ajal välja töötada õppeprotsessi põhimõtted ning juhised keskkonna ettevalmistamiseks 0-18 vanuses laste toetamiseks. Maailmas on kõige enam 3-6-aastaste laste rühmasid, järjest enam avatakse aga ka alla 3-aastastele mõeldud keskkondasid ning kooliklasse. Viimastel aastatel on lisaks 6-12 vanuserühmale mõeldud klassidele tugevalt kasvanud 12-18 vanuseastmele mõeldud keskkondade arv, eriti hea meel on selle üle, et ka Euroopas tekib neid aina juurde.

Erinevates riikides toimub liikumine ühest vanuseastmest teise erinevalt. Kõige loomulikum oleks lapse jaoks, kui ta saab minna lasteaiast kooli endale sobival arenguhetkel – tegelikult ei oma lapse arengu seisukohast suurt tähtsust, kas on 1. september või kas ta on saanud 7-aastaseks, vaid kas tema areng on sealmaal, et ta on sisenenud järgmisesse arengujärku ja tema juhendaja näeb, et laps on valmis.

Eesti esimese Montessori klassi vastuvõtt toimus 2022. a. kevadel ning õppetöö algas 1. septembril. Sellegipoolest soovime arendada süsteemi edaspidi nii, et lastel oleks võimalik klassiga liituda ka õppeaasta keskel. -Selleks uurime seadusandlust ja erinevate ametkondade toimetamist ning loodetavasti jõuame soovitud tulemuseni. Kuidas toimub vastuvõtt järgmisel õppeaastal selgub lähikuudel.

Kuna Montessori klassis (tulevikus klassides) on kohtade arv piiratud, siis esmajärjekorras pääsevad klassi lapsed, kes tulevad Montessori lasteaedadest. Samuti soovime vastu võtta lapsi, keda kodus on Montessori põhimõtete järgi toetatud. Vastuvõtuks toimuvad perevestlused.

Kui soovid saada järgmistel aastatel vastuvõtu kohta infot, saad jätta teie pere kohta andmed siin.

Similar Posts