Enne Montessori kooli loomist

Maailma mastaabist vaadatuna tundub ehk uskumatu, aga saab öelda, et Montessori haridus on Eestisse jõudnud alles viimaste aastate jooksul. 2018. a kevadel loodi lapsevanemate algatusel Eesti Montessori Ühing (EMÜ), mis asus eesmärgistatult valdkonda edendama. Algasid lapsevanematele ja õpetajatele suunatud koolitused ja loengud teadlikkuse tõstmiseks ning läbi selle loodi paljudele lastele võimalus kodus kogeda vajadustele vastavat arengukeskkonda ja teadlikumat vanemlust. Samuti tehti esimesed sammud, et jõuda Eestis Montessori lasteaiarühmadeni, et kodus loomulikul ja austaval viisil kasvanud lastel oleks samasuguse lähenemisega võimalik osaleda alushariduses. 

Montessori rühmade või klasside avamise teeb mõnevõrra keerulisemaks see, et Montessori juhendajaks (õpetajaks) saab õppida peamiselt välismaal ning sellega kaasnevad nii koolitusel osalemise kulud kui ka reisi- ja elamiskulud. Nii et kui õpetaja töö kohta öeldakse, et see on suure missiooniga töö, siis tundub Montessori juhendajana alustamine veel eriti suure investeeringuga elumuutev ettevõtmine. Et aga toetada inimesi, kes on otsustanud siiski selle tee valida, suunas ühing suures osas oma tulu Montessori juhendajate koolitusfondi, mille kaudu tänaseks on toetatud kahe õpetaja väljaõpet täismahus ning 12 tulevast õpetajat osaliselt koolituskulude katmisel.

Praegu töötavad Eestis neli autentset Montessori lasteaiarühma – see tähendab, et neil on AMI koolituse läbinud juhendaja, keskkond on sisustatud Montessori õppevahenditega ning päeva oluline osa on kolmetunnine töötsükkel (ehk lapse jaoks pikk, piiramatu aeg tegeleda ettevalmistatud keskkonnas oma huvidest lähtuvalt uurimise ja uue omandamisega).

2021. a sai vastloodud Eesti Montessori Instituut õiguse seni välismaal toimunud juhendajate väljaõpet (3–6 vanuserühmale) hakata korraldama Eestis ning 18 uut lasteaiaõpetajat alustasid septembris õpinguid siin kohapeal. Seega on lähiaastatel eeldused avada Eestis veel ligikaudu 15 uut lasteaiarühma.

Kõik see on positiivselt mõjutanud järgmiste sammude planeerimist ja ettevalmistamist ning 2022. a. sügisel oleme valmis esimese Montessori kooliklassi avamiseks Eestis, täpsemalt Tallinnas. Lisaks Tallinnale ja Harjumaale on tugevad kogukonnad veel Tartus ja Haapsalus ning ilmselt saab mõne aasta pärast oodata klasside avamise uudiseid ka sealt.

Vaata rohkem Montessori hariduse ja kasvatuse kohta Eesti Montessori Ühingu kodulehelt.

Similar Posts