Millest koosneb ühe Montessori kooli eelarve?

Lisaks sellele, et ühel koolil tekivad igakuised tööjõukulud, kinnisvarakulud ja administratiivkulud ning et peredel tuleb arvestada õppemaksu, toiduraha ja õppetööd toetavate tegevuste kuludega, on mõned suuremahulised read meie eelarves veel, mida nimetame alginvesteeringuks.

Alginvesteering nr 1: Ettevalmistatud keskkond

Montessori pedagoogika üheks alustalaks on ettevalmistatud keskkond. Laps omandab teadmisi, oskusi ja kogemusi oma keskkonnas aktiivselt tegutsedes ja avastades, eksides ja pingutades, mitte täiskasvanu loenguid kuulates. 

Montessori kooliklassis on palju avatud riiuleid, kust lapsed uuteks ideedeks ja teatud kindlate oskuste harjutamiseks õppevahendeid ja raamatuid leiavad. Montessori klassis on spetsiifilised õppevahendid, mis võimaldavad keerulisi konseptsioone ise õppida ja avastada, kõik vahendid on laste jaoks riiulitele asetatud teemade kaupa. Nii leiame keele-, aritmeetika-, geomeetria-, ajaloo-, geograafia-, botaanika-, zooloogia-, füüsika-, keemia-, muusika- ja kunstiteemalised riiulid. Igapäevaseks õppetööks on erineva kõrgusega lauad ja põrandavaibad, sest lastel on ruumis vabadus liikuda ja endale tegutsemiseks sobiv koht valida. Samuti on seal laud teaduskatsete tegemiseks. Igal lapsel on ruumis oma töösahtel ja mapp, kus ta hoiab pooleliolevaid ja lõpetatud projekte. 

Vahendite kõrval on väga tähtis roll ka raamatutel ja entsüklopeediatel. Montessori klassil on tavaliselt olemas üsna põhjalik raamatukogu – seal on raamatud, mis katavad kõik ained bioloogiast ajalooni, geomeetriast füüsikani. Raamatuid kasutavad lapsed oma projektide kirjutamiseks ja info kogumiseks sama regulaarselt kui teisi õppevahendeid. 

Ettevalmistatud keskkond peab olema tervik kohe algusest peale, seepärast nõuab klassi sisustamine märkimisväärset investeeringut. 

Suur osa esimese klassi õppevahenditest on soetatud Eesti Ameerika Fondi toel, kes otsustas toetada Montessori kooliklasside avamise projekti Eestis. Oleme väga tänulikud selle suure abi eest! Raamatutega on meid toetanud Kirjastus Koolibri. Suur-suur aitäh!

Et avada järgmisi klasse ja täita neid õppevahenditega, on oluline iga inimese panus, kes on otsustanud Montessori hariduse edendamist oma annetusega toetada. Oleme tänulikud igale eraisikule ja ettevõttele, kes Montessori kooli toetavad!

Alginvesteering nr 2: Ettevalmistatud täiskasvanu

Montessori klassis töötavad täiskasvanud on tavaliselt väga mitmekülgsete teadmistega imelised inimesed, kes on leidnud endas soovi iga lapse arengut individuaalselt toetada, pühendudes sügavalt Montessori filosoofia ja pedagoogika omandamisesse.

Montessori klassis töötavad lastega juhendaja ja assistent.

Montessori juhendaja on läbinud spetsiaalse koolituse, kus ta on omandanud suuremahulise didaktilise baasi, mida klassis kuue aasta jooksul rakendada. Et tagada autentne lähenemine meetodile, on meie juhendajad läbinud AMI ehk Association Montessori Internationale koolituse (loe, mis on AMI). AMI Montessori juhendaja koolitusi pakuvad erinevad koolituskeskused üle maailma – õppida saab nii moodulitena mitme aasta jooksul kui ka üheaastasel koolitusel terve aasta järjest.

Kuna 6–12 vanuserühma juhendajaks saab õppida seni ainult välismaal, on sellega seotud mitmed erinevad kulud – õppemaks, sõidu- ja elamiskulud. Kui õppima suundujal on pere, siis tihti minnakse õppima koos perega ning sellega kaasnevad samuti lisakulud.

Oleme Eesti Montessori maastikul uskumatult ägedas olukorras, kus väga paljud Montessoriga seotud organisatsioonid ja kogukondlikud algatused on otsustanud omatulu suunata juhendajaks õppijate koolituskulude katmiseks. Nii on Eesti Montessori Ühing, Edendades Montessori Haridust, Haapsalu Montessori Keskus, Väikeste Teadlaste Maja, Rõõmukool, Montessori Kool MTÜ andnud välja suuremaid või väiksemaid koolitustoetusi, et toetada Montessori juhendajate juurdekasvu. Samuti on meil palju lapsevanemaid – eraisikuid, kes on otsustanud haridusse investeerida ja toetavad Montessori hariduse edendamist Eestis läbi organisatsioonide või ühisrahastuste.

Ka meie kooli looja Montessori Kool MTÜ on avanud ühisrahastuse, mille abil kogutud vahendid suunatakse uute juhendajate väljaõppe toetamiseks.

Just alustas Hispaanias, Gironas õpinguid Jane Kalajärv, kelle õpinguid me toetame ning kellest saab pärast õpingute lõpetamist meie koolis Montessori juhendaja.

Annetades ja toetades meie tegevust, aitad ka Sina uutel Montessori juhendajatel sündida!

Toeta meid:

LHV a/a EE087700771007845089

MTÜ Montessori Kool

Similar Posts